POZEMKY OKRES ZNOJMO

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 34/24-63
Odhadní cena: 1.160.000,- Kč
Nejnižší podání: 773.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.07.2024, 10:00
Expirace dražby: 10.07.2024, 11:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 773.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Miroslav - Kašenec

Popis:
Oceňované pozemky zastavěné plochy parc. č. 2808 a zahrady parc. č. 2809/16 jsou v místní části Kašenec, cca 4 km jižně od centra města Miroslav. V Kašenci není žádná občanská vybavenost ani nabídka služeb, ta je v delší dojezdové vzdálenosti v Miroslavi.
Pozemek parc. č. 2808 je zastavěn rodinným domem č. p. 864, který je zapsán na LV č. 1827 a není předmětem ocenění, a vedlejšími stavbami, pozemek parc. č. 2809/16 je užíván jako zahrada ve funkčním celku.
V katastru nemovitostí jsou pozemky zapsané jako zastavěná plocha a nádvoří a zahrada, což odpovídá jejich skutečnému využití zjištěnému při místním šetření, jedná se o zastavěnou plochu pod rodinným domem a zahradu ve funkčním celku. Pozemky jsou vzhledem k umístění pod stavbou jiného vlastníka omezeně využitelné. Pozemky jsou obdélníkového tvaru.
Na pozemku parc. č. 2808 je umístěn rodinný dům a vedlejší stavby, přičemž vedlejší stavba v jihozápadním cípu není zakreslena v katastrální mapě. Vedlejší stavba v jihovýchodním cípu pozemku je zděná se sedlovou střechou – rozdělená se sousedním pozemkem na poloviny. Vedlejší stavba nezakreslená v katastrální mapě je přízemní s pultovou střechou krytou vlnitým plechem, vedle rodinného domu se nachází další vedlejší stavby o menší zastavěné ploše, také přízemní s pultovými střechami.
Pozemek parc. č. 2809/16 je volně přístupný, neoplocený, při jeho severní hranici se nachází vedlejší stavby – přízemní dřevěné objekty s pultovými střechami s plechovou krytinou. Pozemek je z větší části upraven jako pole.

PŘEDMĚTEM DRAŽBY NENÍ STAVBA Kašenec, č.p. 864, rod.dům, LV 1827

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.