POZEMEK JABLONEC NAD NISOU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 1839/23-157
Odhadní cena: 920.000,- Kč
Nejnižší podání: 613.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 07.08.2024, 09:00
Expirace dražby: 07.08.2024, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 613.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jablonec nad Nisou
Obec: Zásada

Popis:
Stavba: Zásada, č.p. 330, rod. dům, je znehodnocena požárem. Součástí pozemku parcelní číslo. St. 477 je tak pouze torzo budovy.

Zásada je městys v okrese Jablonec nad Nisou v Libereckém kraji, zhruba šest kilometrů
severně od Železného Brodu a osm kilometrů jihovýchodně od Jablonce nad Nisou. Žije zde
939 obyvatel. Občanská vybavenost v místě: mateřská škola, základní škola, pošta, praktický
lékař, zubní ordinace, obchody, restaurace.
Poloha: Oceňované nemovitosti spolu navzájem sousedí a tvoří tak jeden celek. Leží na
severozápadním okraji zastavěného území v obytné zástavbě při místní komunikaci se
zpevněným povrchem. Terén je svažitý jižním směrem.
Přístup a příjezd: z místní veřejné komunikace se zpevněným povrchem po pozemcích
obce.
Inženýrské sítě: dostupné a připojené – elektřina, vodovod, kanalizace; plyn je na hranici
oceňovaného pozemku.
Rodinný dům Zásada čp. 330 je pozůstatek rodinného domu (montovaný dům typu
OKAL) po rozsáhlém požáru v únoru letošního roku, kdy z celého domu zbyl pouze suterén
se stropem a komínové těleso, všechny ostatní části domu jsou spálené trosky na místě
požáru.
Výměry: zastavěná plocha: 118 m2
Příslušenství: 2 dřevěné vedlejší stavby (obě přízemní o zast. ploše 8 m2), zpevněné
plochy, opěrné zdi, přípojky k inž. sítím
Pozemky: parc. č. st. 477 (zastavěná plocha a nádvoří – 118 m2) je zcela zastavěný
stavbou rodinného domu, parc. č. 35/3 (trvalý travní porost – 628 m2) je užíván jako zahrada,
ve funkčním celku s rodinným domem. Celková výměra pozemků 746 m2

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.