POZEMKY V LAŽÁNKÁCH U BLANSKA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4177/14-98
Odhadní cena: 58.464,- Kč
Nejnižší podání: 38.976,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 15.08.2024, 10:00
Expirace dražby: 15.08.2024, 10:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 38.976,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Lažánky u Blanska

Popis:
Pozemky parc.č. 586/15, 592, 593, 594/1, 610/2, 610/3, 610/4, 614/1, 614/2 a 615/1 tvoří spolu funkční celek. Nachází se severně od souvisle zastavěného území a poblíž Lažánecké jeskyně. Dle územního plánu obce jsou zařazeny v plochách NS (plochy smíšené nezastavěného území) a NL (plochy lesní), viz. obr. č. 1. znaleckého posudku

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.