SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/3 RODINÉHO DOMU V BEZNĚ U MLADÉ BOLESLAVI

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3248/16-125
Odhadní cena: 1.465.000,- Kč
Nejnižší podání: 976.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.08.2024, 10:00
Expirace dražby: 20.08.2024, 10:30

Dražební jistota: 400.000,- Kč
Nejnižší podání: 976.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Mladá Boleslav
Obec: Bezno u Mladé Boleslavi

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Mladá Boleslav, v městyse Bezno, při ul. Prošovická, na okraji zastavěného území, cca 380 m od zastávky autobusu „Sovínky“ a Úřadu městyse Sovínky. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 948 a 471/1 (pozemky jsou ve vlastnictví městyse Sovínky). V městyse Bezno je k dispozici rozšířená občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve Statutárním městě Mladá Boleslav, ve vzdálenosti cca 13 km od nemovité věci.
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rodinný dům, vedlejší stavby, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 3 584 m2.
- Rodinný dům č.p. 270, součást pozemku parc.č. st. 343
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, podsklepený, se 2.NP pod plochou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné ze stěnových panelů. Stropy jsou s rovnými podhledy. Střecha je plochá, se střešní krytinou živičnou. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Okna jsou instalována plastová, dveře jsou hladké plné, prosklené. Vytápění domu je ústřední prostřednictvím kotle na tuhá paliva. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení sanity tvoří vana, sprchový kout, umyvadla a WC. Stavba je napojena na IS: voda, elektro, kanalizace. Zastavěná plocha domu činí dle KN 695 m2, dle skutečnosti cca 130 m2, celkovou užitnou plochu znalec odhaduje na cca 190 m2 vč. garáže. Stavba je v užívání dle KN od roku 1980. Na objektu byly v minulosti prováděny dílčí opravy a modernizace. I přes prováděné opravy, údržbu a dílčí modernizace znalec předpokládá další investice na modernizaci objektu.
Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří:
Venkovní úpravy - přípojky inženýrských sítí (vola, elektro, kanalizace), zpevněné plochy, oplocení vč. vrat a vrátek, zapuštěný bazén a skleník. Trvalé porosty - na pozemcích se nachází trvalé porosty, ovocné a okrasné stromy a keře. Vedlejší stavby -
na pozemku p.č. st. 343 se nachází vedlejší stavba. Jedná se o vedlejší stavbu provedenou ze stěnových panelů, s pultovou střechou, střešní krytinou plechovou. Na stavbu navazuje přístřešek a kotec.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.