POZEMKY V RAŠKOVICÍCH U FRÝDKU-MÍSTKU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1258/23-300
Odhadní cena: 635.000,- Kč
Nejnižší podání: 423.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 21.08.2024, 10:00
Expirace dražby: 21.08.2024, 10:30

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 423.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Frýdek-Místek
Obec: Raškovice u Frýdku-Místku

Popis:
Nemovité věci jsou situovány v okrese Frýdek-Místek, v obci Raškovice, v lokalitě Pod Krásnou, u rodinného domu č.p. 132 a zastávky autobusu „Raškovice, Výparek“. Přístup k pozemkům je z pozemku parc.č. 1429 ve vlastnictví obce Raškovice. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení a zemědělský areál.
Pozemky parc.č. 826/1 a 945 jsou v Územním plánu zařazeny v plochách NP (plochy přírodní). Pozemek parc.č. 944 je pozemkem zahrady, užíván ve funkčním celku s rodinným domem č.p. 132 (pod společným oplocením). Pozemek parc.č. 945 slouží k datu ocenění jako odstavná a manipulační plocha. Pozemek parc.č. 826/1 je lesním pozemkem s trvalými porosty (jehličnatými a listnatými stromy a keři). Celková výměra pozemků činí 9 077 m2.
Součásti a příslušenství pozemků tvoří: Venkovní úpravy (oplocení, vrátka, opěrné zídky, venkovní schody, zpevněné plochy), kotec pro psy, studna, trvalé porosty, kůlna (přístavba k rodinnému domu č.p. 132 –nezakreslená, nezapsaná v Katastru nemovitostí)

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.