POZEMKY V ZAHNAŠOVICÍCH U KROMĚŘÍŽE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1427/23-239
Odhadní cena: 3.320.600,- Kč
Nejnižší podání: 2.213.733,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.09.2024, 10:00
Expirace dražby: 10.09.2024, 10:30

Dražební jistota: 700.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.213.733,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kroměříž
Obec: Zahnašovice u Kroměříže

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Kroměříž, v obci Zahnašovice, poblíž zastávky autobusu „Zahnašovice“. Přístup k pozemkům je z pozemku parc.č. 407/2 ve vlastnictví Zlínského kraje. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení a komerční areál. V obci Zahnašovice je k dispozici základní občanská vybavenost, vzdálenost do centra obce je cca 350 m. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve městě Kroměříž, nebo ve městě Zlín, ve vzdálenosti cca 15 km od nemovité věci.
Pozemky parc.č. 265/5 a 265/14 jsou užívány jako zahrada ve funkčním celku s rodinným domem a zemědělskou stavbou (ve vlastnictví povinného) pod společným oplocením. Stavba rodinného domu a zemědělská stavba nejsou předmětem tohoto ocenění. Pozemky jsou dle Územního plánu zařazeny v plochách Z* (plochy sídelní zeleně - plochy zeleně na vnějším okraji sídla v zastavěném území a mimo něj, s produkční schopností plnící funkci přechodu urbanizovaného prostoru do nezastavěné krajiny). Pozemky parc.č. 265/13 a 651se nachází mimo funkční celek, jedná se o pozemky veřejného prostranství (zeleň a chodník). Celková výměra pozemků činí 5 124 m2. Součásti pozemků tvoří: Venkovní úpravy (oplocení, vrata), trvalé porosty. Příslušenství pozemků tvoří 3 ks UNIMO buněk, dřevník.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.