GARÁŽ SE ZAHRADOU VE VSETÍNĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 2860/23-223
Odhadní cena: 279.320,- Kč
Nejnižší podání: 186.213,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 17.09.2024, 10:00
Expirace dražby: 17.09.2024, 10:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 186.213,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Vsetín
Obec: Vsetín

Popis:
Nemovitá věc se nachází v okrese Vsetín, ve městě Vsetín, při ul. Záviše Kalandry, v zahradě u rodinného domu č.p. 1444 (ve vlastnictví stejného majitele), cca 130 m od zastávky MHD autobusu „Vsetín, Benátky, škola“ a cca 1 km od vlakové zastávky „Vsetín“. Okolní zástavbu tvoří objekty občanského vybavení, individuálního a hromadného bydlení. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 3734 (ve vlastnictví stejného majitele) a z pozemku parc.č. 3784 (ve vlastnictví města Vsetín).
Nemovitá věc je tvořena pozemkem parc.č. 3735, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e. a pozemkem parc.č. 3736, včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Vsetín, obci Vsetín, okrese Vsetín (LV č. 301).
Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich garáž bez č.p./č.e. a trvalé porosty. Pozemky jsou nyní součástí jednotného funkčního celku s pozemkem parc.č. 3734, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1444 (ve vlastnictví stejného majitele).
Celková výměra pozemků činí 119 m2.
- Garáž bez č.p./č.e., součást pozemku parc.č. 3735
Jedná se o samostatně stojící garáž, nepodsklepenou, přízemní, zděné konstrukce, s plochou střechou, krytinou živičnou. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou břizolitové, vnitřní vápenné. Podlaha je betonová. Vrata jsou dřevěná. Stavba je k datu ocenění napojena na el. rozvod z rodinného domu č.p. 1444 (případný nový majitel bude muset právně ošetřit napojení a odběr el.energie). Garáž se nachází v průměrném technickém stavu.
Zastavěná plocha garáže činí 19 m2. C) Součásti a příslušenství nemovité věci tvoří:
Trvalé porosty - na pozemku se nachází stromy a keře, různého druhu a stáří v minimálním množství

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.