DRAŽBA DOMU V OBCI VĚTEŘOV, OKR. HODONÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1823/11
Odhadní cena: 1.475.954,- Kč
Nejnižší podání: 983.969,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.02.2019, 10:00
Expirace dražby: 19.02.2019, 10:30

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 983.969,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Hodonín
Obec: Věteřov

Popis:
Viz dražební vyhláška a znalecký posudek.

Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitou věc zatěžovala i nadále (§ 336a odst.1 a 2 o.s.ř.):
- věcné břemeno užívání , zřízené dle Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 23.7.2008, kdy toto věcné břemeno spočívá v právu výlučného doživotního bezplatného bydlení a užívání nadzemního podlaží domu č. p. 2 na pozemku parcela č. St. 120, ve prospěch Květoslavy Kostihové, bytem Věteřov č.p. 2, 697 01, Věteřov

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.