ID. 1/2 POZEMKU A ROD. DOMU V K.Ú. POLICE NAD METUJÍNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 1001/07
Odhadní cena: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 100.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.02.2019, 10:00
Expirace dražby: 26.02.2019, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 100.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Náchod
Obec: Police nad Metují

Popis:
id. 1/2 pozemku parcela St. 330/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 111 m2, id. 1/2
pozemku parcela St. 330/2 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2, id.1/2 budovy-část obce
Police nad Metují, č.p. 287, způsob využití bydlení na parcele St. 330/1, id. 1/2 budovy-část obce
Police nad Metují, č.p. 290, způsob využití bydlení na parcele St. 330/2, vše v k.ú. Police nad
Metují, obec Police nad Metují, okres Náchod, zapsáno v LV 1288 pro KÚ Královéhradecký kraj,
KP Náchod

Dražebník

Dražebník: JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.