DRAŽBA ID. 1/4 POZEMKU V HODONÍNĚNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3621/11
Odhadní cena: 73.182,- Kč
Nejnižší podání: 48.788,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.03.2019, 11:00
Expirace dražby: 26.03.2019, 11:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 48.788,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Hodonín
Obec: Hodonín

Popis:
viz dražební vyhláška znalecký posudek

věcné břemeno:
- Stavba betonového sloupu, na kterém je upevněno vzdušné vedení NN, které slouží pro přívod elektrické energie ke stavbám společnosti Rybářství Hodonín, s.r.o., byť není zapsáno v katastru nemovitostí,
- Právo vstupu a vjezdu na oceňovaný pozemek za účelem odstranění poruchy, provedení oprav a rekonstrukce, kontroly a likvidace sloupu a vzdušného vedení NN,
- vzdušné vedení NN, které sloužilo pro přívod elektrické energie k zařízení Jihomoravských lignitových dolů, které je pro účely dražby považováno za věcné břemeno, byť není zapsáno v katastru nemovitostí,
- Právo vstupu a vjezdu na oceňovaný pozemek za účelem odstranění poruchy, provedení oprav a rekonstrukce, kontroly a likvidace vzdušného vedení NN.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.