POZEMKY VE SVÁDOVĚ (ÚSTÍ NAD LABEM)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4074/16 - 55
Odhadní cena: 310.000,- Kč
Nejnižší podání: 206.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 28.03.2019, 10:00
Expirace dražby: 28.03.2019, 10:30

Dražební jistota: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 206.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ústí nad Labem
Obec: Svádov u Ústí nad Labem

Popis:
Dražená nemovitá věc se nachází ve statutárním městě Ústí nad Labem, v městském obvodě Střekov, části Svádov, při ul. Vítězná, poblíž stavby č.p. 198 a zastávky MHD bus „Svádov, osada“, cca 5 km od centra města. Přístup k pozemkům je z pozemku parc.č. 191/2 (ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem). Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Ve statutárním městě Ústí nad Labem je k dispozici veškerá občanská vybavenost.
Pozemky jsou dle platného Územního plánu Ústí nad Labem zařazeny v plochách BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské.
Dle České asociace pojišťoven se pozemek nachází v zóně 3 – zóna se středním nebezpečím výskytu povodně/záplavy (území tzv. padesátileté vody)
přípojky IS (voda, elektro, kanalizace), zpevněné plochy, oplocení, základová deska (prováděna svépomocí, poškozena), torzo původního bazénu
Parc.č. 191/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 710 m2
Parc.č. 202/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2
Parc.č. 202/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2
Pozemky jsou ve funkčním celku pod společným oplocením, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde venkovní úpravy a trvalé porosty.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.