REKREAČNÍ CHATA VE VRANÉM NAD VLTAVOU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3605/16 - 78
Odhadní cena: 1.030.000,- Kč
Nejnižší podání: 686.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.04.2019, 10:00
Expirace dražby: 16.04.2019, 10:30

Dražební jistota: 70.000,- Kč
Nejnižší podání: 686.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-západ
Obec: Vrané nad Vltavou, okr.Praha - západ

Popis:
Dražená stavba je samostatně stojící, podsklepená, s jedním NP a podkrovím pod polovalbovou
střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel obložené
dřevem. Střecha je polovalbová se střešní krytinou z eternitu. Klempířské konstrukce jsou provedeny
z pozinkovaného plechu. Bleskosvod není instalován. Stropy jsou s rovným podhledem. Venkovní
úprava je provedena nátěrem. Je proveden venkovní kamenný obklad. Okna jsou jednoduchá vnitřní
dveře náplňové. Podlahy v obytných místnostech tvoří parkety. Vybavení sanity tvoří suchý záchod.
Napojení na IS: elektro. Ostatní sítě nebylo možno zjistit.
Dražené nemovité věci jsou situovány v okrese Praha-západ, v obci Vrané nad Vltavou, při ul. Nad
Zastávkou, v chatovišti, cca 1 km od zastávky vlaku „Skochovice“. Přístup k pozemkům je přes pozemek parc.č. 219/53 (ve vlastnictví obce Vrané nad Vltavou). Okolní zástavbu tvoří objekty pro rodinnou rekreaci. V obci Vrané nad Vltavou je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenosti do centra je cca 3 km od nemovité věci.
Nemovitá věc je tvořena pozemkem parc.č. 219/225, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 172 a pozemkem parc.č. 219/224, včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Vrané nad Vltavou, obci Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ (LV č. 1211).

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.