OPAKOVANÁ DRAŽBA ŘADOVÉHO BYTOVÉHO DOMU V ÚSTÍ NAD LABEM

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3896/14 -217
Odhadní cena: 4.000.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.600.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.04.2019, 10:00
Expirace dražby: 26.04.2019, 10:30

Dražební jistota: 160.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.600.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ústí nad Labem
Obec: Ústí nad Labem

Popis:
Nemovitá věc se nachází ve Statutárním městě Ústí nad Labem, při ul. Pražská, u železniční tratě, cca 100 m jižně od zastávky MHD bus „Čajkovského“, cca 1,5 km od centra města. Přístup k objektu je z pozemku parc.č. 4181/1 (ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem). Okolní zástavbu tvoří objekty hromadného bydlení, komerční objekty a objekty občanské vybavenosti. Ve Statutárním městě Ústí nad Labem je k dispozici veškerá občanská vybavenost.
Prohlídkou na místě bylo zjištěno, že se jedná o bytový dům – komerční nemovitost.
Jedná se o řadový krajní bytový dům, podsklepený, s 4. NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy domu jsou betonové. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Venkovní fasáda je vápenná. Je proveden venkovní obklad do výšky 2.NP. Okna jsou původní dřevěná zdvojená a dvojitá. Ostatní vybavení tvoří mříže v oknech v 1.NP.
Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru, znalec předpokládá, že se budova nachází ve zhoršeném technickém stavu, není užívána a bude vyžadovat další investice na její opravu a údržbu.
Znalec předpokládá napojení na IS – voda, elektro, kanalizace a plyn.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.