PODÍL ID. 1/4 RD S POZEMKY V HOŘOVIČKÁCH, K.Ú. HOKOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 6707/12-231
Odhadní cena: 225.000,- Kč
Nejnižší podání: 150.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.04.2019, 10:00
Expirace dražby: 30.04.2019, 10:20

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 150.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rakovník
Obec: Hořovičky

Popis:
Samostatně stojící, přízemní rodinný dům s podkrovím, v zastavěné části obce Hořovičky - Hokov č.p. 10, v zástavbě rodinných domů. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a bleskosvodem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Dům je určen k celkové rekonstrukci a modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Zastávka autobusu „Hořovičky, Hokov” se nachází cca 50 m od nemovité věci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu.

Na pozemku parc. č. St. 11 stojí stavba rodinného domu č.p. 10. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 429 m2. Pozemek parc. č. 20/1 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 11 a tvoří s ním jeden funkční celek. V KN je veden jako zahrada o celkové výměře 526 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a neudržované, oplocené dřevěným plotem. Na pozemcích se nacházejí porosty, zděná hospodářská budova se sedlovou střechou, dřevěná kolna a obvodové zdivo hospodářské budovy. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 750/2 ve vlastnickém právu obce Hořovičky.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty; příslušenstvím nemovité věci je oplocení, hospodářská budova a kolna.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.