BYT PARDUBICE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 959/18-36
Odhadní cena: 1.920.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.280.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 15.05.2019, 09:00
Expirace dražby: 15.05.2019, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.280.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Pardubice
Obec: Pardubice

Popis:
Nemovitost se nachází ve městě Pardubice, v katastrálním území Pardubice, v ulici Kosmonautů č.p. 188. Příjezd k nemovitosti je po zpevněné veřejně užívané komunikaci parc.č. 3810 ve vlastnictví Statutárního města Pardubice. Ostatní zástavba v okolí je tvořena převážně panelovými bytovými domy. V docházkové vzdálenosti je veškerá občanská vybavenost.

Byt se nachází v bytovém domě na ulici Kosmonautů, č.p. 188. Jedná se o bytový dům řadový, bytový dům má 9 vchodů, tedy 9 čísel popisných a tvoří jeden funkční celek, avšak neprůchozí. Všechny bytové domy jsou typově stejné, nepodsklepené, se sedmi nadzemními podlažími a plochou střechou. Společné prostory a sklepy jsou umístěny v 1.NP. V domě je celkem 150 bytů.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.