PODÍL ID. 1/2 REKREAČNÍ CHATY A POZEMKŮ V KOMORNÍ LHOTCE + PODÍLU 1/1 ČÁSTI POZEMKU POD CHATOU; FUNKČNĚ PROPOJENO S DALŠÍMI POZEMKY, KTERÉ TÉŽ DRAŽÍME

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 2290/14-128
Odhadní cena: 49.562,- Kč
Nejnižší podání: 33.042,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 29.05.2019, 10:00
Expirace dražby: 29.05.2019, 10:20

Dražební jistota: 7.000,- Kč
Nejnižší podání: 33.042,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Frýdek-Místek
Obec: Komorní Lhotka

Popis:
Rekreační chata č.e. 172 je umístěna na okraji chatové osady mimo zastavěnou část obce. Je postavena ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící a je situovaná na velmi svažitém terénu. Centrum obce Komorní Lhotka je ve vzdálenosti 1,9 km, do Frýdku - Místku je vzdálenost 20 km. Přístup ke stavbě je možný plotovou brankou, oplocení je provedeno včetně zahrady. Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o dlouhodobě neudržovaný a nevyužívaný objekt.
Stavba, zapsána na LV č. 674, jako „jiná stavba“, umístěná na pozemku parc.č. 670/3, je ve velmi špatném technickém stavu.
Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby.
Pravděpodobná dispozice: 1.NP: vstup, 2 místnosti, WC (suché)

Konstrukční řešení a technické vybavení jiné stavby na pozemku parc.č. 670/3:
Stavba je postavena pod výše uvedenou rekreační chatou. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu. Nosné konstrukce jsou trámové s oboustranným obitím. Střecha je pultová s dřevěným krovem, krytina živičná. Klempířské konstrukce jsou neúplné z pozinkovaného plechu opatřeného nátěry, zkorodované. Okna dřevěná s jednoduchým zasklením. Jinak je stavba bez jakéhokoliv technického vybavení. Stavba je v havarijním stavu.

Zastavěná plocha: Rekreační chata č.e. 172: 26 m2, jiná stavba na pozemku parc.č. 670/3: 23 m2.
Užitná plocha: Rekreační chata č.e. 172: 18 m2, jiná stavba na pozemku parc.č. 670/3: 20 m2.

Součástí draženého souboru je i pozemek (jako celek) pod rekreační chatou č.e. 172.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.