RODINNÝ DŮM V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 978/18-66
Odhadní cena: 2.400.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.600.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 31.05.2019, 10:00
Expirace dražby: 31.05.2019, 11:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.600.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Havlíčkův Brod
Obec: Havlíčkův Brod

Popis:
Rodinný dům se nachází ve městě Havlíčkův Brod při západním okraji města. Jde o dům samostatný, pravděpodobně nepodsklepený, přízemní se sklonitou střechou s podkrovím. Příjezd k nemovitosti je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví České republiky.

Dům je samostatný, pravděpodobně nepodsklepený, přízemní se sklonitou střechou a podkrovím. Ze severozápadní části na dům navazuje garáž a pravděpodobně sklad. Tato část má plochou střechu a na střeše vybudovanou terasu, přístupnou z podkroví a po ocelových schodech z pozemku. Okolo domu je udržovaná, neoplocená zahrada, která je ve vlastnictví České republiky, stejně jako nezpevněná příjezdová komunikace. Naproti přes příjezdovou komunikaci se nachází pozemek parc. č. 833/1, která je ve vlastnictví povinného.
Dům je připojen pravděpodobně na veřejný vodovod, elektřinu, plyn připojit pravděpodobně nelze.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.