DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU VE VÝŠI ID. 1/9 ORNÉ PŮDY V OBCI KOBYLNICENejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 198 EX 3414/07
Odhadní cena: 44.222,- Kč
Nejnižší podání: 22.111,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 04.06.2019, 09:00
Expirace dražby: 04.06.2019, 09:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 22.111,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Kobylnice

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jaroslava Schafferová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.