DRAŽBA ID. 1/4 POZEMKŮ V OBCI OLEŠNICE, OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICENejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3358/15
Odhadní cena: 12.500,- Kč
Nejnižší podání: 8.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 28.05.2019, 09:00
Expirace dražby: 28.05.2019, 09:30

Dražební jistota: 6.000,- Kč
Nejnižší podání: 8.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: České Budějovice
Obec: Olešnice

Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou dle ust. § 336a odst.1 písm. d) o.s.ř.):
- omezení ochranným pásmem vzdušného elektrického vedení na západním okraji pozemků parc. č. 288/9 a parc. č. 288/13.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.