ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST - RODINNÝ DŮM S NAVAZUJÍCÍ HOSPODÁŘSKOU ČÁSTÍ V MIKULOVICÍCH (TŘEBÍČ)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 7251/16 - 83
Odhadní cena: 785.000,- Kč
Nejnižší podání: 523.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 31.05.2019, 10:00
Expirace dražby: 31.05.2019, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 523.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Třebíč
Obec: Mikulovice u Třebíče

Popis:
nemovité věci se nachází v okrese Třebíč, v obci Mikulovice, vedle Obecního úřadu.
Vzdálenost k zastávce bus „Mikulovice“ je cca 250 m. V okolí se nachází zástavba objektů individuálního bydlení a občanské vybavenosti. Přístup k objektu je z pozemku parc.č. 11643/1 (pozemek ve vlastnictví obce Mikulovice). V obci Mikulovice je k dispozici minimální občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Třebíči, vzdáleném cca 10 km od nemovité věci. Parkovací možnosti jsou dobré na vlastním pozemku.
Jedná se o původní zemědělskou usedlost - rodinný dům s navazující hospodářskou částí.
Stavba je zřejmě nepodsklepená, s jedním NP a částečně obytným podkrovím a půdou pod sedlovou
střechou. Základy objektu jsou smíšené bez izolace proti zemní vlhkosti. Svislé obvodové konstrukce
jsou kombinované - zděné z cihel a kamenné. Střecha je sedlová, s krytinou z tašek (propadlá). Fasádní omítky jsou vápenné (opadané). Okna jsou jednoduchá (rozbitá).
Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci. Znalec pro další ocenění předpokládá
s podstandardním vybavením, stavba není k datu ocenění dlouhodobě užívána.
Objekt je napojen na přípojky inženýrských sítí, a to na: elektro (nadzemní) – k datu ocenění zřejmě
odpojeno. Ostatní sítě nebylo možno zjistit.
Zastavěná plocha objektu vč. hospodářské části činí cca 230 m2, z toho zastavěná plocha obytné části domu činí cca 130 m2. Užitnou plochu obytné části domu znalec odhaduje na 110 m2.
Objekt je v užívání cca 80 let. Stavba se nachází ve špatném technickém stavu, s nutností dalších velkých investic na kompletní rekonstrukci

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.