RD V OBCI STRUNKOVICE NAD BLANICÍ, OKRES PRACHATICENejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 56 EX 158/19-11
Odhadní cena: 275.000,- Kč
Nejnižší podání: 183.334,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.06.2019, 09:00
Expirace dražby: 13.06.2019, 10:00

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 183.334,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Prachatice
Obec: Strunkovice nad Blanicí

Popis:
viz znalecký posudek

dražba na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby, uzavřené s insolvenčím správcem

případné přihlášky nutno směřovat přímo ke KS v Českých Budějovicích

Dražebník

Dražebník: JUDr. Vít Novozámský   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.