LESNÍ POZEMKY V KOROUHVY, OKRES SVITAVY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1044/18 - 48
Odhadní cena: 783.000,- Kč
Nejnižší podání: 522.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 29.05.2019, 10:00
Expirace dražby: 29.05.2019, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 522.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Svitavy
Obec: Korouhev u Svitav

Popis:
pozemky jsou situovány v okrese Svitavy, mimo souvisle zastavěné území obce, směrem k obci Jelínek. Jedná se lesní pozemky, na pozemcích se nachází trvalé porosty – smrk ztepilý, bříza bělokorá, jeřáb ptačí, keře, střemcha obecná, olše lepkavá

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.