DŮM OBČ. VYB., UPRAVEN NA DŮM PRO BYDLENÍ, VE SKVRŇOVĚ, OKR. KOLÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 2584/17-86
Odhadní cena: 399.500,- Kč
Nejnižší podání: 266.334,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.06.2019, 11:00
Expirace dražby: 05.06.2019, 11:20

Dražební jistota: 40.000,- Kč
Nejnižší podání: 266.334,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kolín
Obec: Skvrňov

Popis:
Stavba je půdorysu obdélníka, je samostatně stojící, situovaná na mírně svažitém terénu. Jedná se o stavbu občanského vybavení, která byla v minulosti využívána jako obchod, nyní je využívána pro bydlení. Původní obchodní prostor je provizorně předělen skříněmi, zbývající místnosti jsou v původním stavu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Stavba se nachází v širším centru obce Skvrňov, do Uhlířských Janovic je ve vzdálenosti 4,7 km, do Kolína je vzdálenost 23 km. Hlavní vstup je přístupný volně přímo z hlavní ulice, vedlejší vstup je přístupný z rampy, znepřístupněm záslepkou z polystyrenu. Zbývající nezastavěná část pozemku je ohraničena okolními stavbami, pouze z vedlejší ulice je provedeno provizorní oplocení z dřevěných palet.
Dům není podsklepen, má 1 nadzemní podlaží.

Dispozice:
1.NP: vstup, obchodní prostor, sklad, koupelna a WC; skladový prostor s vjezdem.
Detailní prohlídka navazujícího skladového prostoru, jenž je součástí stavby, nemohla být provedena.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.