SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 POZEMKŮ V CHARVÁTSKÉ NOVÉ VSI CHATOU (NEZAPSANÁ V KN)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 6407/13 - 100
Odhadní cena: 182.000,- Kč
Nejnižší podání: 121.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 04.06.2019, 10:00
Expirace dražby: 04.06.2019, 10:30

Dražební jistota: 12.000,- Kč
Nejnižší podání: 121.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Charvátská Nová Ves

Popis:
nemovité věci jsou situovány v okrese Břeclav, ve městě Břeclav, v místní části Charvátská Nová Ves, v oploceném chatovišti – lokalita Rypoteky, cca 1,5 km od zastávky bus „Lednice, Apollo“. Přístup k pozemkům je přes nezpevněný pozemek parc.č. 1942/1 (ve vlastnictví města Břeclav). Znalec při místním šetření zjistil, že se na pozemku parc.č. 1670 nachází rekreační chata, nezapsaná a nezakreslená v Katastru nemovitostí. Dále se na pozemku nachází přístřešek na dřevo, kůlna, suché WC a trvalé porosty.
Pozemky p.č. 1670 a p.č. 1671/1 jsou ve funkčním celku se stavbou rekreační chaty, součástmi a příslušenstvím.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.