PODÍL ID. 1/2 RD S POZEMKY V PRAZE-VINOŘI

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 987/17-82
Odhadní cena: 3.405.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.270.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.06.2019, 11:30
Expirace dražby: 05.06.2019, 11:50

Dražební jistota: 350.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.270.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres:
Obec: Praha Vinoř

Popis:
Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je zřejmě založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z živičné šindele. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem, bleskosvodem a střešními okny. Okna domu jsou dřevěná dvojitá v 1. NP a v podkroví jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Dveře domu jsou dřevěné prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V domě se nachází 2 bytové jednotky se samostatnými vchody. V 1. NP se nachází bytová jednotka, která je dispozičně řešena jako 2+1. V podkroví je byt 4+1. Koupelny jsou s vanou a sprchovým koutem. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a koberci. Obklady jsou keramické.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je ústřední plynové, kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje kotel.

Na pozemku parc. č. 489 stojí stavba rodinného domu č.p. 383. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 239 m2. Pozemek parc. č. 490 navazuje na stavební pozemek parc. č. 489 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 681 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, garáž, přístřešek, kolna, dřevěná stavba a dřevěný zahradní domek. Konstrukce garáže je zděná. Vrata garáže jsou plechová. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 509 a parc. č. 488/1 ve vlastnickém právu hlavního města Praha.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty; příslušenstvím nemovité věci je oplocení, přístřešek, garáž, zahradní domek, kolna a stavba. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.