SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 POZEMKŮ V RAJHRADĚ (BRNO-VENKOV)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 2346/18 - 49
Odhadní cena: 5.600,- Kč
Nejnižší podání: 3.733,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.06.2019, 10:00
Expirace dražby: 05.06.2019, 10:30

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.733,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Rajhrad

Popis:
Pozemky parc.č. 2237/417 a 2237/129 se nachází severozápadně od Motorestu U Toma. Jedná se o
pozemek komunikace – silnice se zpevněným povrchem (parc.č. 2237/129) a pozemek okolní zeleně
(parc.č. 2237/417).
Parc.č. 2237/417 druhu orná půda o výměře 7 m2
Parc.č. 2237/129 druhu ostatní plocha, silnice o výměře 63 m2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.