SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 POZEMKŮ V RAJHRADĚ (BRNO-VENKOV)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 2346/18 - 50
Odhadní cena: 62.000,- Kč
Nejnižší podání: 41.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.06.2019, 10:00
Expirace dražby: 06.06.2019, 10:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 41.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Rajhrad

Popis:
Pozemky parc.č. 2237/410, 2237/411, 2237/449 a 2237/148 se nachází u Motorestu U Toma.
Pozemek parc.č. 2237/411 a 2237/449 jsou zastavěny stavbami, které jsou ve vlastnictví třetí osoby. Stavby nejsou předmětem tohoto ocenění. Pozemky jsou ve funkčním celku se stavbou Motorestu U Toma.
Parc.č. 2237/410 druhu ostatní plocha, jiná plocha o výměře 130 m2
Parc.č. 2237/411 druhu zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2
Parc.č. 2237/449 druhu zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2
Parc.č. 2237/148 druhu ostatní plocha, jiná plocha o výměře 121 m2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.