SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 POZEMKŮ V RAJHRADĚ (BRNO-VENKOV)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 2346/18 - 51
Odhadní cena: 19.500,- Kč
Nejnižší podání: 13.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.06.2019, 10:00
Expirace dražby: 12.06.2019, 10:30

Dražební jistota: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 13.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Rajhrad

Popis:
Pozemky parc.č. 2237/412, 2237/413, 2237/250 a 2237/400 se nachází poblíž Motorestu u Toma,
část dálnice D52. Jedná se o pozemky silnice se zpevněným povrchem a pozemky zeleně.
Parc.č. 2237/412 druhu ostatní plocha silnice o výměře 126 m2
Parc.č. 2237/413 druhu ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2
Parc.č. 2237/250 druhu ostatní plocha, silnice o výměře 106 m2
Parc.č. 2237/400 druhu orná půda o výměře 25 m2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.