DRAŽÍME PODRUHÉ: RD S OBYTNÝM PODKROVÍM, V 1. NP KOMERČNÍ PROSTORY - PRODEJNA POTRAVIN, OBEC ZLECHOV (OKR. UH. HRADIŠTĚ)

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 40/18-65
Odhadní cena: 1.200.000,- Kč
Nejnižší podání: 600.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.06.2019, 10:00
Expirace dražby: 19.06.2019, 10:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 600.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Uherské Hradiště
Obec: Zlechov

Popis:
Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. V 1. NP domu se nacházejí komerční prostory - prodejna potravin. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je vhodná k modernizaci. Střecha budovy je valbová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy jsou komíny a vikýř. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová, opatřena parapety. Vchodové dveře do komerčního prostoru jsou plastová. Fasáda domu není zateplená. Fasáda je v horším stavu, místy chybí. K domu patří zděná hospodářská budova s krytinou střechy z pálených tašek. Do střechy hospodářské budovy zatéká. K domu náleží dvorek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Budova se nachází v centrální zastavěné části obce Zlechov ve smíšené zástavbě.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 50, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 236 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 69 a hospodářskou budovou. Zbylou část tvoří dvorek. Dvorek je neudržovaný, zarostlý náletovými dřevinami a oplocený. Přístup na pozemek je po komunikaci ve vlastnictví obce nebo kraje.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty; příslušenstvím nemovité věci je hospodářská budova a oplocení.

Při ohledání nemovitosti znalcem nebylo umožněno vnitřní ohledání ani nebyla předložena stavebně technická či jiná dokumentace.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.