RODINNÝ DŮM VE VEVERSKÉ KNÍNICI, OKR. BRNO - VENKOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4325/09 - 91
Odhadní cena: 900.000,- Kč
Nejnižší podání: 600.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.06.2019, 13:00
Expirace dražby: 14.06.2019, 13:30

Dražební jistota: 60.000,- Kč
Nejnižší podání: 600.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Veverské Knínice

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Brno-venkov, v obci Veverské Knínice, cca 450 m od zastávky bus „Veverské Knínice“ a Obecního úřadu. V okolí se nachází zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup k objektu je z pozemku parc.č. 335/1 (pozemek ve vlastnictví obce Veverské Knínice). V obci Veverské Knínice je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Brně, vzdáleném cca 20 km od nemovité věci. Parkovací možnosti jsou dobré na vlastním pozemku.
Nemovitá věc je tvořena: pozemkem parc.č. 346, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 74 a pozemkem parc.č. 347, včetně součástí a příslušenství, vše v katastrální území Veverské Knínice, obci Veverské Knínice, okresu Brno-venkov (LV č. 10).
Stavba je samostatně stojící, nepodsklepená, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou kamenné. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel a tvárnic. Střecha je sedlová, s krytinou z osinkocementových šablon. Stropy jsou s rovným podhledem (I-HURDIS). Fasádní omítky jsou původní vápenné (opadané), vnitřní omítky chybí. Schody v domě do podkroví jsou ocelové konstrukce – nedokončeny. Okna jsou dřevěná zdvojená. Podlahy v obytných místnostech jsou prkenné. Ostatní vybavení chybí.
Stavba je k datu ocenění odpojena od inženýrských sítí.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.