DRUŽSTEVNÍ PODÍL V BYTOVÉM DRUŽSTVU (LIKVIDACE DĚDICTVÍ)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 ED 5/17
Odhadní cena: 680.000,- Kč
Nejnižší podání: 453.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.06.2019, 11:00
Expirace dražby: 19.06.2019, 11:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 453.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Litoměřice
Obec: Vražkov

Popis:
družstevní podíl v bytovém družstvu – Stavební bytové družstvo Litoměřice, se sídlem Novobranská 10, 412 01 Litoměřice, IČ 00227684, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. DrXXVI 317, s nímž je spojeno právo užívat byt č. 1 (v bytovém domě č. p. 164, v k.ú. Vražkov, obec Vražkov, zapsaném na listu vlastnictví č. 895 pro Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice), na adrese Vražkov 164, PSČ 413 01 Vražkov s příslušenstvím a součástmi, jehož vlastníkem je shora uvedené bytové družstvo

Bližší popis nemovitých věcí, jejichž užívání je spojeno s družstevním podílem v bytovém družstvu: bytová jednotka č. 1 v 1. NP bytového domu č. p. 164; byt o velikosti 72,54m2 a dispozici 3+1 (kuchyň, 3 pokoje, chodba, komora, spíž, koupelna, WC); přináleží balkon (8,52m2) a garáž (18,70m2); stavebně technický stav domu zhoršený, zanedbaná údržba, bez statických nebo jiných závažných poruch (více ve znaleckém posudku)

Dražebník

Dražebník: Mgr. Pavel Tintěra   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.