POZEMEK 39M2 (ORNÁ PŮDA) VE VRAŽKOVĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 ED 5/17
Odhadní cena: 570,- Kč
Nejnižší podání: 380,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.06.2019, 13:00
Expirace dražby: 19.06.2019, 13:30

Dražební jistota: 100,- Kč
Nejnižší podání: 380,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Litoměřice
Obec: Vražkov

Popis:
pozemek číslo parcely 383/26 o výměře 39m2 (orná půda), zapsaný na listu vlastnictví č. 883 pro katastrální území Vražkov, obec Vražkov u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.

Bližší popis nemovitých věcí: pozemek (orná půda) severně od souvisle zastavěné části k.ú. Vražkov, přístupný přes parcely ve vlastnictví jiného subjektu (více ve znaleckém posudku)

Dražebník

Dražebník: Mgr. Pavel Tintěra   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.