SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/12 POZEMKŮ V HUSTOPEČÍCH NAD BEČVOU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3088/16 - 64
Odhadní cena: 5.600,- Kč
Nejnižší podání: 3.733,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.06.2019, 10:00
Expirace dražby: 18.06.2019, 10:30

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.733,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Přerov
Obec: Hustopeče nad Bečvou, okr.Přerov

Popis:
Dražené pozemky se nachází v okrese Přerov, v městysi Hustopeče nad Bečvou. Pozemek parc.č. 1182/4 se nachází severně od souvisle zastavěného území obce, v lánu pole. Jedná se o pozemek lesa, nachází se na něm trvalé porosty.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.