SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/12 ORNÉ PŮDY V LOUČCE U NOVÉHO JIČÍNA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3088/16 - 70
Odhadní cena: 3.900,- Kč
Nejnižší podání: 2.600,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 21.06.2019, 10:00
Expirace dražby: 21.06.2019, 10:30

Dražební jistota: 1.500,- Kč
Nejnižší podání: 2.600,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Nový Jičín
Obec: Loučka u Nového Jičína

Popis:
Dražený pozemek se nachází v okrese Nový Jičín, ve městě Nový Jičín, části Loučka u Nového Jičína, západně od souvisle zastavěného území, v lánu pole. Na pozemku se nenachází žádné stavby, venkovní úpravy, ani trvalé porosty. Jedná se o zemědělský pozemek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.