DRAŽBA LESNÍHO POZEMKU V OBCI LHOTA RAPOTINANejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 2747/12
Odhadní cena: 1.800,- Kč
Nejnižší podání: 1.200,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 27.06.2019, 11:00
Expirace dražby: 27.06.2019, 11:30

Dražební jistota: 900,- Kč
Nejnižší podání: 1.200,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Lhota Rapotina

Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.