DRAŽBA ID. 1/6 POZEMKŮ V BLANSKUNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3703/11
Odhadní cena: 60.000,- Kč
Nejnižší podání: 40.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 11.07.2019, 09:00
Expirace dražby: 11.07.2019, 09:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 40.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Blansko

Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

Na pozemku parc. č. 357 v katastrálním území Lažánky u Blanska, se nachází stavba rozestavěného rodinného domu nezapsaného v katastru nemovitostí. Dle zjištění z Městského úřadu v Blansku, stavebního odboru, bylo potvrzeno, že ke stavbě bylo vydáno dosud platné stavební povolení vydané dne 29.9.1987 pod č.j. výst. SR 312/1987, a to včetně ověřené projektové dokumentace na novostavbu rodinného domu v Blansku, část Lažánky na pozemku parc. č. 357 (dle dřívějšího číslování katastru nemovitostí parc. č. 576/11 v katastrálním území Lažánky u Blanska). Stavební povolení bylo vydáno na paní Ludmilu Kuncovou, nar. 26.7.1955, Lažánky 170, 678 01 Blansko a pana Vladimíra Kunce, nar. 24.2.1953, Lažánky 170, 678 01 Blansko, těmto osobám tak svědčí předkupní právo. Stavba není ve vlastnictví povinného a není předmětem dražby.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.