ID. 1/2 POZEMKŮ PÍSTOVICE, OKR. VYŠKOVNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 114 EX 1629/07-139
Odhadní cena: 204.000,- Kč
Nejnižší podání: 136.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.07.2019, 10:00
Expirace dražby: 10.07.2019, 11:00

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 136.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Vyškov
Obec: Pístovice

Popis:
UPOZORNĚNÍ: Předmětem dražby není stavba rodinného domu č.p. 167 zapsaná na LV č. 1382 pro obec Račice – Pístovice, k.ú. Pístovice, stojící na draženém pozemku parc. č. St. 354.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zuzana Komínková   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.