RODINNÝ DŮM (ROZEST.) OKRES NYMBURK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 738/18-102
Odhadní cena: 9.426.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.284.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.07.2019, 10:00
Expirace dražby: 01.07.2019, 11:00

Dražební jistota: 500.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.284.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Nymburk
Obec: Loučeň

Popis:
Věcné břemeno užívání uvedené ve znaleckém posudku (oprávněný z věcného břemene p. Kakoun) bylo usnesením soudního exekutora ze dne 10.1.2019 č.j. 179 EX 738/18-44 dne 1.4.2019 pravomocně zrušeno.


Nemovitost se nachází v městysi Loučeň, v katastrálním území Loučeň. Dle katastru nemovitosti je dům rozestavěný, tedy bez čísla popisného. Rodinný dům se leží na pozemku parc. č. St. 707 při ulici Ke Škole. Loučeň je městys v okrese Nymburk ležící 12 km na sever od Nymburka. Žije zde 1325 obyvatel.
Okolní zástavba je tvořena samostatnými rodinnými domy (převážně novostavbami). Uliční strana domu je orientována na sever, dům je zasazen v pozemku a oplocen zděnou zídkou s dřevěnými prkny. Okolní terén je rovinatého charakteru.
Rodinný dům je samostatný, nepodsklepený, přízemní se sklonitou střechou a podkrovím.
Přístup do domu je přes vlastní pozemek z čelní strany. Vstup do domu je z pozemku ze severní strany do zádveří a odtud do dalších místností. Dům je nezkolaudován, dle katastru nemovitostí rozestavěný, avšak v současné době je užíván a obýván.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.