POZEMKY NA LV 230, K.Ú. HABARTICE, OKR. ÚSTÍ NAD LABEM

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 190 EX 600/15-89
Odhadní cena: 330.000,- Kč
Nejnižší podání: 220.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 25.06.2019, 10:00
Expirace dražby: 25.06.2019, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 220.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ústí nad Labem
Obec: Ústí nad Labem

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Lenka Kozlová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.