PODÍL 1/4 REKREAČNÍHO OBJEKTU S POZEMKY V HRADIŠTKU POD MEDNÍKEM

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 653/13
Odhadní cena: 190.000,- Kč
Nejnižší podání: 126.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.07.2019, 11:00
Expirace dražby: 02.07.2019, 11:30

Dražební jistota: 32.000,- Kč
Nejnižší podání: 126.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-západ
Obec: Hradištko pod Medníkem

Popis:
rekreační objekt č.e. 1523 je umístěn v části obce Hradištko, jde o jednopodlažní stavbu. Na základě obhlídky z veřejných prostor se objekt jeví jako podsklepený s jedním nadzemním podlažím. Nachází se v zástavbě rodinných domů a rekreačních objektů. Nosná konstrukce je pravděpodobně zděná, střecha je sedlová s velmi mírným sklonem. Klempířské konstrukce jsou ve špatném stavu, provedeny z plechu. Do objektu je zavedena elektřina, voda je pravděpodobně odebírána ze studny, odpadní vody svedeny do jímky. Celkový stav objektu je spíše průměrný s minimálně prováděnou údržbou. Stavební parcela p.č. 1822 je zcela zastavená stavbou rekreačního domu č.e. 1523, pozemková parcela p.č. 495/53 je užívána jako zahrada ve funkčním celku s rekreačním domem (více ve znaleckém posudku)

Dražebník

Dražebník: Mgr. Pavel Tintěra   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.