POZEMKY V OBCI KARLÍN, OKR. HODONÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 7758/16-136
Odhadní cena: 72.000,- Kč
Nejnižší podání: 48.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.07.2019, 10:30
Expirace dražby: 03.07.2019, 10:50

Dražební jistota: 9.000,- Kč
Nejnižší podání: 48.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Hodonín
Obec: Karlín

Popis:
Pozemky se nacházejí cca 80 m severozápadně a cca 70 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Karlín. Jedná se o dva nesousedící pozemky různých tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 2 280 m2. Rovinný pozemek parc. č. 197/1 je na západní straně ohraničený zpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 1199 je na východní straně ohraničený zpevněnou cestou a na západní straně nezpevněnou cestou. Pozemek je svažitý k východní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vedou zpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 1647 a parc. č. 1628 ve vlastnictví obce Karlín.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské všeho druhu (role, zahrada, vinohrad).

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.