LESNÍ POZEMKY OKRES PŘEROV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 558/17-73
Odhadní cena: 94.998,- Kč
Nejnižší podání: 63.332,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 28.06.2019, 10:00
Expirace dražby: 28.06.2019, 11:00

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 63.332,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Přerov
Obec: Špišky

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.