PODÍL 1/2 RODINNÉHO DOMU S POZEMKY VE VITČICÍCH/VELIKÉ VSI - OPAKOVANÁ

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 844/08
Odhadní cena: 460.000,- Kč
Nejnižší podání: 230.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 17.07.2019, 10:00
Expirace dražby: 17.07.2019, 10:30

Dražební jistota: 40.000,- Kč
Nejnižší podání: 230.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Chomutov
Obec: Veliká Ves

Popis:
Dům č.p. 10 je obdélníkového půdorysu, pravděpodobně podsklepený se třemi nadzemními podlažími a šikmou polovalbovou střechou. Objekt je vytápěn kamny na tuhá paliva, odkanalizování je provedeno do jímky. Celkový stav objektu je špatný a odpovídá stáří stavby a způsobu užívání bez prováděné údržby, je vhodný k celkové rekonstrukci. Na pozemku parc. č. 494 jsou další hospodářské budovy ve špatném stavebně-technickém stavu. Pozemky parc. č. 494, 495 a 497/2 tvoří jeden funkční celek (více ve znaleckém posudku).

Dražebník

Dražebník: Mgr. Pavel Tintěra   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.