SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 POZEMKU A REKR.CHATY - NEZAPSANÉ V KN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4037/14 - 83
Odhadní cena: 385.000,- Kč
Nejnižší podání: 256.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.07.2019, 10:00
Expirace dražby: 16.07.2019, 10:30

Dražební jistota: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 256.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Dolní Věstonice

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.