POZEMKY V PŘÍLEPECH U RAKOVNÍKA (STAVBY NEJSOU PŘEDMĚTEM DRAŽBY)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3694/18- 107
Odhadní cena: 54.000,- Kč
Nejnižší podání: 36.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 27.08.2019, 10:00
Expirace dražby: 27.08.2019, 10:30

Dražební jistota: 4.000,- Kč
Nejnižší podání: 36.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rakovník
Obec: Přílepy u Rakovníka

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Rakovník, v obci Přílepy, vedle stavby bytového domu č.p. 138, cca 200 m od zastávky bus „Přílepy“. Okolní zástavbu tvoří objekty hromadného a individuálního bydlení. V obci Přílepy je k dispozici pouze minimální občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Rakovníku, který je ve vzdálenosti cca 10 km od nemovité věci. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 245/1 (pozemek je ve vlastnictví obce Přílepy.
Na pozemku parc.č. 248/2 se nachází ubytovací zařízení bez čp/če včetně přístavby (nezapsané a nezakreslené v Katastru nemovitostí), která je ve vlastnictví třetí osoby (LV č. 273). Tato stavba není předmětem tohoto ocenění.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.