OPAKOVANÁ DRAŽBA POZEMKU V ROZSTÁNÍ POD KOJÁLEM

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 330/13-100
Odhadní cena: 430.000,- Kč
Nejnižší podání: 215.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.07.2019, 10:00
Expirace dražby: 19.07.2019, 10:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 215.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Prostějov
Obec: Rozstání

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.