RODINNÝ DŮM Č.P. 174 V KŘIDLŮVKÁCH U BRNA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3391/16 - 73
Odhadní cena: 625.000,- Kč
Nejnižší podání: 416.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 23.07.2019, 10:00
Expirace dražby: 23.07.2019, 10:30

Dražební jistota: 45.000,- Kč
Nejnižší podání: 416.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Křidlůvky u Brna

Popis:
Nemovitá věc je nepodsklepený rodinný dům s 1 NP pod sedlovou střechou.
Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné. Stropy s rovným podhledem. Střecha je sedlová se střešní krytinou z bonnského šindele. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou novodobé na zateplení. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelně. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře hladké plné a náplňové. Podlahy v obytných místnostech tvoří krytiny PVC (částečně zničené a rovněž i betonový podklad pod PVC), v ostatních prostorách keramické dlažby. Vytápění objektu je lokální, prostřednictvím gamat nebo kamny na tuhá paliva. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka. Vybavení sanity tvoří sprchový kout, umyvadlo a WC.
Objekt je napojen na přípojky inženýrských sítí a to na elektřinu, plyn a vodu (k datu ocenění odpojeno, odběr vody je ze studny od sousedů). Odkanalizování je svedeno do žumpy.
Zastavěná plocha objektu činí 71 m2. Výměra obytné části domu činí 57,70 m2.
Dispoziční řešení:
1.NP – zádveří, kuchyně, 2 pokoje, 2x koupelna
Dle dálkového náhledu do KN je stavba v užívání od roku 2006. Stavba se nachází ve zhoršeném technickém stavu, popraskané zdivo, částečně zničené podlahové krytiny, vybydlený interiér, apod.)
Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří:
- venkovní úpravy
přípojky IS – voda, elektro a plyn (k datu ocenění odpojeno, odběr vody je ze studny od sousedů – právně neošetřeno), zpevněné plochy, nedokončené oplocení – pouze sloupky, žumpa
- trvalé porosty
na pozemcích se nachází trvalé porosty, ovocné stromy a keře, různého druhu a stáří v minimálním množství

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.