RD S POZEMKY V RADSLAVICÍCH U PŘEROVA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 436/18-57
Odhadní cena: 1.554.800,- Kč
Nejnižší podání: 1.036.533,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 07.08.2019, 11:30
Expirace dražby: 07.08.2019, 11:50

Dražební jistota: 150.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.036.533,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Přerov
Obec: Radslavice

Popis:
Dům je půdorysně postaven ve tvaru písmene L, je řadový koncový, situovaný na mírně svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Radslavice je ve vzdálenosti 400 m, do Přerova je vzdálenost 5,5 km. Přístup ke stavbě je možný dveřmi, nebo vraty z ulice Školní, oplocení je provedeno pouze u zahrady. Stavba navazuje na okolní nemovitosti. Nejbližší autobusová zastávka „Radslavice, náves“ je ve vzdálenosti 200 m. Menší parkovací plocha je vzdálená 100 m od domu, nebo na vjezdu a ve dvoře.
Dům je částečně podsklepen se 2 nadzemními podlažími a půdou; střecha sedlová, krov je dřevěný. Dveře vstupní jsou dřevěné hladké plné, vrata dvoukřídlá, kovová, nezateplená, okna plastová s izolačním sklem.
Detailní prohlídka nemohla být provedena; pravděpodobná dispozice:
1.PP: chodba, schodišťový prostor, sklep
1.NP: vstup, chodba, schodišťový prostor, 2x pokoj, koupelna, WC
2.NP: chodba, schodišťový prostor, kuchyně, 3x pokoj, koupelna, WC

Součásti: hospodářská stavba (součástí pozemků parc.č. 303/1 a 304/1), oplocení zahrady, inženýrské sítě: přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka do veřejné kanalizace.
Součástí pozemků je rostlinstvo: pozemek parc.č. 304/1: ovocné stromy (6 kusů).

Konstrukční řešení a technické vybavení hospodářské stavby:
Hospodářská stavba je postavena na rozhraní obou pozemků nádvoří a zahrady, ve tvaru písmene L. Jedná se o nepodsklepenou, jedno a dvoupodlažní stavbu. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnější omítky vápenocementové, místy opadané. Střecha je sedlová a pultová s dřevěným krovem, krytinu tvoří pálené tašky. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Dveře dřevěné, okno kovové s jednoduchým zasklením. Jinak je stavba bez jakéhokoliv technického vybavení.

Rodinný dům: zastavěná plocha 167,40 m2, užitná plocha 242,34 m2
Hospodářská stavba: zastavěná plocha 55,73 m2, užitná plocha 72,25 m2
Pozemky po zaokrouhlení: zastavěná plocha 223 m2, užitná plocha 540 m2

K nemovitosti jsou vedena věcná břemena viz listiny; o jejich hodnotu byla snížena odhadní cena nemovitosti. Tato prodejem v dražbě nezaniknou.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.