ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST PODÍL 1/2 (OKR. TÁBOR)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 618/18-55
Odhadní cena: 600.000,- Kč
Nejnižší podání: 400.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.08.2019, 11:00
Expirace dražby: 14.08.2019, 12:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 400.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Tábor
Obec: Šebířov

Popis:
Pozemek p.č. St. 92 je přibližně obdélníkový, po obvodu je zastavěn zemědělskou usedlostí, uprostřed je velký dvůr. Obytná část (na severní straně pozemku) není podsklepená, má 1 nadzemní podlaží, střecha je sedlová, na části pravděpodobně s obytným podkrovím. Výměnek (na jižní straně pozemku) není podsklepený, má 1 nadzemní podlaží, střecha je sedlová, pravděpodobně bez obytného podkroví. Na obě obytné stavby přímo navazují vedlejší hospodářské stavby. Na dvůr je vjezd bránou z návsi, vedle ní je menší vedl. stavba a předzahrádka. Na konci dvora je další vedl. stavba. Na zastavěný pozemek navazuje do tvaru L velká zatravněná zahrada.
Objekt je napojen jen na elektřinu. Na ostatní sítě není možné připojení.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.