RODINNÝ DŮM - PODÍL ID. 1/2 (OKR. PLZEŇ-JIH)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 818/18-51
Odhadní cena: 600.000,- Kč
Nejnižší podání: 400.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.09.2019, 14:00
Expirace dražby: 18.09.2019, 15:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 400.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-jih
Obec: Stod

Popis:
Nemovitost se nachází ve městě Stod v okrese Plzeň – jih cca 20 km jihozápadně od Plzně. Nemovitost leží při ulici Šafaříkova č.p. 348, která je vzdálena od centra města cca 500 m severním směrem. Jedná se o vedlejší komunikaci. Okolní zástavba je tvořena rodinnými domy a průmyslovou zástavbou (sklady a průmyslovými areály). Dům je orientován čelní stranou na jih. Parcela, na které stojí dům je rovinatého charakteru, stejně tak okolní terén. Příjezd k nemovitosti je po veřejně užívané zpevněné komunikaci ve vlastnictví města Stod.

z vlastního pozemku. Dům má obdélníkový tvar, k uliční části pravděpodobně byla (dle cihlové obvodové zdi) přistavěna dvorní část. Za domem a z levé části domu je zahrada. Pozemek je oplocen a neudržován.

Rodinný dům je částečně podsklepený s 1.NP. Dům je zděný, zastřešen sedlovou střechou, krov je pravděpodobně dřevěný. Krytina je z pálených tašek bobrovek, v přistavěné dvorní části jsou tašky pálené nové. Fasáda vápenná hladká, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vč. parapetů. Okna jsou plastová. Vytápění je pravděpodobně kotlem na tuhá paliva. Dům je pravděpodobně připojen na elektřinu, vodovod, a kanalizace je svedena pravděpodobně do veřejné kanalizace. Dům je v průměrném až podprůměrném stavebně-technickém stavu s vyměněnými okny a přistavěnou dvorní části.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.